Danish

Your best partner in the combustion optimization industry and flue gas (oxygen) analyses.

p

Anvendelse

ScanTronic's iltmåler kan brugestil at måle iltindholdet i røggas ved brug af  alle typer brændstoffer. Faktorer som sondens lange levetid, nem skift af sonden og rimelig pris gør vores produkter det bedste alternativ til måling af overskydende ilt i røggasser.

ILTMÅLER OC 2016

ILTMÅLER OC 2017

VEM 252

ScanTronic ApS er et elektronikfirma, der fokuserer sin produktion på udstyr til optimering af forbrændingen  baseret på måling af overskydende ilt i røggassen.


Alle iltmålere er udviklet i tæt kontakt med teknikere fra danske varmecentraler, og både applikation og regulering er tilpasset meget tæt på standardprocedurerne anvendt ved brænderregulering.

ScanTronic's  produkter distribueres af en række eksklusive distributører i hele Europa og iggenem vores hjemme side i helle verden.


Disse distributører er opdelt i to typer, nemlig:

-          brænder vedligeholdelse/retrofitting virksomheder og generelle måleudstyr distributører.

- Slutbrugere er typisk industrivarmeanlæg, fjernvarmeanlæg og termiske elværker.

General information:  info@scan-tronic.dk


Telephone/Mobile:     + 45 21 66 00 85


Marketing/Office:       scan-tronic@scan-tronic.dk

Scan Tronic ApS

Sverigesvej 14, DK-8700

Horsens, Denmark EU

© Copyright - Scan Tronic ApS